Fugletreff Buskerud 2014

Naturvernforbundet i Buskerud, sammen med gode hjelpere og støttespillere, har gleden av å invitere til Fugletreff Buskerud 2014. Dette gjennomføres lørdag 1. november på Tyrifjord Hotell på Vikersund.

lappugle

Frammøte 08.45 – 09.15, og effektiv møtetid fra 09.15 til 16.30. Viktig at frammøtetida overholdes!

Fugletreffet er åpent for alle interesserte. Det er plass til inntil 40 deltakere. Se vedlegg for invitasjon/endelig program.

Vi kan love et innholdsrikt program der hovedvekten er lagt på kartleggingsarbeid som er utført i 2014. Kongeørn, vandrefalk og jaktfalk er blant «målartene» her. Det blir et gjesteforedrag av Trond Berg der han forteller fra de smått utrolige 62(!) hekkinger og hekkeforsøk som er konstatert for lappugle i Hedmark i 2014.

Merk også at det kommer forslag om å gjennomføre en fullstendig inventering i hele fylket av fiskeørn i 2016, 5 år etter at prosjektet ble avsluttet.

Natur og Fritid ved Runar Jåbekk stiller med et utvalg av det nyeste innen optikk, bøker, bekledning og annet utstyr. Kontakt Runar om det er noe spesielt dere  ønsker han skal ta med for gjennomsyn eller kjøp. Se innkallingen for detaljer.

Påmelding: Seinest onsdag 22. oktober.

Påmelding fortløpende, som følger:

1)      Send e-post og meld deg på til Naturvernforbundet i Buskerud ved fylkessekretær Per Ø. Klunderud. E-post: pedroklu@online.no Påmelding må bekreftes. (På reise 4. – 11. okt.)

2)      Betal inn deltakeravgift på kr 500,- til konto 9365 15 88969, Naturvernforbundet i Buskerud.  Merk betalingen «Fugletreff 2014». NB! Det er viktig at betalers navn kommer fram på innbetalingen. Din påmelding er gyldig når betaling er mottatt.