Glommen skog inviterte til befaring i samband med ein klagesak på hogst i Sande

Styreleiar i Naturvernforbundet i Buskerud var på befaring med regionsjef Lars Tore Woie, og representantar fra entrepenørsida.

Det var ein nyttig tur med god dialog og hyggelige folk. Det er sjelden kost at næringa inviterer til befaring.

Ros til Glommen skog og regionsjef Lars Tore Woie!

Martin Lindal, Naturvernforbundet i Buskerud