Godfarfoss legges i rør

I statsråd fredag 6. februar 2015 bestemte regjeringen seg for å bygge ut vakre Godfarfoss.

Dermed er punktum satt etter 40 års kamp for å redde fossen. Fossen bygges ut for å skaffe en liten mengde sommerkraft (56 GWh). Til sammenligning produseres det rundt regnet 11 000 GWh i Buskerud årlig og produksjonen øker over tid. I 2012 eksporterte Norge 22 000 GWh.

Naturvernforbundet har rangert Godfarfoss høyt blant vassdrag som vi ønsker ikke skal bygges ut. Miljø- og friluftsorganisasjonene har gjennom høringer sagt klart og tydelig i fra om at utbygging ikke er ønskelig.  Men friluftsfolket blir ikke hørt av minister Tord Lien (Frp.) i Olje- og energidepartementet.

Godfarfoss som dannes av Numedalslågen, er et mektig skue med en myriade av småholmer, skjær, stryk, høler og fossefall. Denne 1 km lange fossestrekningen er av største betydning for landskapsopplevelsen og har stor verdi for friluftsfolket. Dette skal nå byttes bort i minstevannføring og kilowatt. Ganske unødvendig dersom det ble satset litt på energieffektivisering i stedet.

Regjeringens tillatelse til utbygging av Godfarfoss, betyr enda et trist tap av verdifull vassdragsnatur, sier Lars Haltbrekken leder i Naturvernforbundet og får full støtte fra Naturvernforbundet i Buskerud.