Godfarfoss og Heinelvi

Godfarfoss har blitt beskrevet som ett av de vakreste partiene i Lågen, og det er ikke uten grunn at landskapet og elva beskrives med slike ord.

Dessverre har turfolk nylig tatt til å felle furutrær langs Godfarfossen til bålbrensel. Vi vil derfor oppfordre folk til heller å ta med ved hjemmefra og ikke felle furutrærne langs elva. Vi regner dessuten med at grunneier gjerne vil ha et ord med i laget når det skal felles skog langs elva.

Godfar betyr bestefar i følge boka, og det antydes at navnet henspeiler på Bjønnevad ved utløpet av Svangtjønn der strykene starter.Dessverre har turfolk nylig tatt til å felle furutrær langs Godfarfossen til bålbrensel. Vi vil derfor oppfordre folk til heller å ta med ved hjemmefra og ikke felle furutrærne langs elva. Vi regner dessuten med at grunneier gjerne vil ha et ord med i laget når det skal felles skog langs elva.

Godfar betyr bestefar i følge boka, og det antydes at navnet henspeiler på Bjønnevad ved utløpet av Svangtjønn der strykene starter.I boka «Livet langs Numedalslågen» (2001) skriver Even Tråen med flere om Dagalifallene og Godfarfoss. Fossen beskrives i boka som «eitt av dei vakraste parti av Lågen». Forfatteren legger til «som dei færraste har sett». Det er med god grunn landskapet og elva beskrives som vakkert, og det er vel verdt å verne mot kraftutbygging. Men påstanden om at fossen er sett av få er heller tvilsom – det vitner velbrukte stier i området om. Blant sportsfiskere og naturelskere er Dagalifallene, Godfarfossen inkludert, godt kjent.I sin konsesjonssøknad for utbygging av Dagalifallene fra februar 1974 planla Buskerud Kraftverker et kjempemagasin på 750 millioner kubikkmeter vann med en dam på 70 meters høyde (760 meter lang) øst for innsjøen Nedre Hein.Se på bildet og forestill deg en gigant demning og hele dalføret innover vidda (til Halne fjellstue) neddemt, og Heinelvi omtrent uten vannføring.

Daværende miljøvernminister Bruntland så heldigvis den nasjonale betydningen som Hardangervidda har og verdien av å ikke ytterligere bygge ut Dagalifallet, utover reguleringen av Halnefjorden. Dette var fremsynt rundt 1980.Se på bildet og forestill deg en gigant demning og hele dalføret innover vidda (til Halne fjellstue) neddemt, og Heinelvi omtrent uten vannføring.

Daværende miljøvernminister Bruntland så heldigvis den nasjonale betydningen som Hardangervidda har og verdien av å ikke ytterligere bygge ut Dagalifallet, utover reguleringen av Halnefjorden. Dette var fremsynt rundt 1980.Ved Geitsjøen ble en tilsvarende dam på 40 meters høyde planlagt. Hadde dette blitt realisert ville store deler av vassdragsnaturen på Østvidda blitt rasert. Slik gikk det heldigvis ikke og Lågen kan fortsatt kaste seg utfor juvet ned mot samløpet med Heinelvi vest for Ossjøen.