Gulsvikfjellet i Flå kommune

NiB går i mot utvidelse av hytteområdene på Gulsvikfjellet, og mener nåværende kommunedelplan skal utgjøre rammen for utbygging i denne delen av Norefjell. Hensynet til villreinen som norsk ansvarsart må veie tungt ved den vurdering som skal gjøres etter naturmangfoldlovens §§ 8-12.

Les uttalelsen her: