Halverte verneverdier – halvert areal i Trillemarka-Rollagsfjell

Fylkesmannen i Buskerud vil verne minste og dårligste alternativ. Fylkesmannen har sviktet sitt fagansvar.

I tilrådningen skriver fylkesmannen at fylkesmannens største vernealternativ (169 km2) ville vært et naturlig valg ut fra rent vernefaglige hensyn. Minste alternativ har likevel blitt valgt fordi presset fra grunneiere og kommuner ble for stort for fylkesmannen.

Konfilkten dempes dermed lokalt, men trappes opp i forhold til miljøvernsiden. Næringsstyrt vern er ikke konfliktfritt!

Nå må naturvernsiden sette sin lit til at direktoratet for naturforvaltning vektlegger de faglige argumentene og at statsråd Bjørnøy i Miljøverndepartementet sikrer verneverdiene ved å øke vernearealet i Trillemarka-Rollagsfjell. Dobler hun arealet – dobler hun verneverdien.

Les mer (PDF-fil).

Bildet er tatt ved Gammalsetertjernet vest for Nedre Eggedal. Både dette området og ytterligere 100 kvadratkilometer utover vernetilrådningen er en viktig del av naturarven og fortjener formelt vern.