Harald Baardseth gjenvalgt som leder på NiBs årsmøte

På et godt besøkt årsmøte i Naturvernforbundet i Buskerud i Vestfossen 16. mars ble Harald Baardseth gjenvalgt som styreleder for ett år. Med seg i styret har han Øystein Engen, Dag Kjærnet, Shelley Bakke og Kari Bjørntvedt. Møtende vara er Vidar Johansen. Kari er nyvalgt i styret for 2 år og kommer fra Ringerike.

Årsmøtet vedtok også arbeidsprogrammet for det kommende året. Med noen små tillegg gikk styrets forslag igjennom. Fylkeslaget er fremdeles engasjert på en rekke arbeidsområder.

NiB årsmøtereferat

NiBs arbeidsprogram 2009

Harald Baardseth