Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv

Regjeringas tiltaksplan for Oslofjorden vedtatt 2021