Hensynet til naturmangfoldet stoppet kraftutbygging i Eidsåa.

Dette er et mindre sidevassdrag til Numedalslågen med klare naturverdier. NVE har avslått både utbyggingssøknaden og den etterfølgende klagen. Vedtaket til NVE er endelig og elva er dermed skånet mot utbygging.

Se rammen til høyre for sakspapirer.