Historien om Dagalifallene og Godfarfoss

Av Øystein Engen

Verneplan I ble vedtatt i Stortinget 6. april 1973. Ved stortingsbehandlingen ble det bestemt at Dagalifallene skulle konsesjonsbehandles: