Historien om Dagalifallene og Godfarfoss

Som del av forberedelsene til Naturvernforbundets 100 års jubileum har Naturvernforbundet i Buskerud skrevet Historien om Dagalifallene og Godfarfoss. Opprettelsen av nasjonalparken på Hardangervidda og vern av vassdragene Veig og Dagalifallene (Øvre del av Numedalslågen) er en viktig del av Naturvernforbundets historie.

Vedlagt er Historien om Dagalifallene og Godfarfoss.

For nærmere opplysninger om saken, ta kontakt med:
Øystein Engen
Telefon: 91106961
E-post:oeeng2@online.no