Hogg skog før registrering

Ordfører i Krødsherad kommune, Olav Skinnes, har hogd et skogområde der det var planlagt registreringer mht. biologisk mangfold. Naturvernforbundet har fulgt opp saken.

Les oppslaget i Aftenposten her.

http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article4140330.ece