Hogst av kantsone – Grimesundvannet Sigdal.

NiB har sendt en klage til Fylkesmannen på hogst i en kantsone ved Grimesundvannet i Sigdal.

Klagen kan lastes ned i rammen til høyre.