Hogst av selje i Drammen

Under rydding langs stier og løyper i skogsområder nær byen har det blitt fjernet mange seljer.

Selje blomstrer tidlig på våren og er svært viktig for mange insekter i denne perioden.

Naturvernforbundet i Buskerud har sendt et brev til Drammen kommune for å å endret på denne praksisen. Brevet kan lastes ned fra boksen til høyre.