Hogst av verneverdig skog i Krødsherad

WWF, Sabima og Naturvernforbundet har sendt et brev med anmodning om at alle parter setter seg ned for løse konflikten rundt hogst på Søndre Vassendrud i Krødsherad

skog

Brevet er sendt til Klima og Miljødepartementet, Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Buskerud, Viken Skog, Norskog, Nortømmer og grunneier.

Brevet og et utklipp fra Bygdeposten kan lastes ned fra rammen til høyre.

Oppdatering 1: Svar fra kommune og fylkesmann kan nå også lastes ned i rammen til høyre.

Oppdatering 2: Det er også sendt et brev til Moelven med en oppfordring om å ikke kjøpe tømmer fra verneverdig skog (se ramme til høyre)