Hogst i huldrestrylokalitet

På Holtefjell i Øvre Eiker er det utført hogst på en kjent lokalitet for den truede arten huldrestry (Sterkt truet i rødlista for 2015). Naturvernforbundet i Buskerud har anmeldt grunneieren for brudd på naturmangfoldloven og skogloven.

Les anmeldelsen i ruten til høyre.