Hogst i kantsone

NiB har sendt et brev til Drammen kommune om hogst i kantsonen ved dammen mellom Bergerdammen og Solbergdammen.

Brevet og en redegjørelse fra Fylkesmannen om dette emnet kan lastes fra rammen til høyre.