Hogst på Tjuvøya i Øvre Eiker

Etter presseoppslag og henvendelser fra flere var Thor Erik Jelstad og Martin Lindal på befaring i området.

Les Naturvernforundet i Buskeeruds vurdering av hogsten i rammen til høyre.