Hogst under kartlegging

Naturvernforbundet i Buskerud reagerere på at det er lovlig å hogge skog som er under kartlegging.

Det er fleire eksempler på at kalkskog i Buskerud blir hogd etter kartlegging, men før resultatet er publisert.  Skogeigar har plikt til å kjenne miljøverdiene i eigen skog og ta hensyn til det ved hogst. Det er tydelig eit stort handlingsrom her.

Se innslag på NRK her:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oslo-og-viken/202007/DKOV98071320/avspiller?fbclid=IwAR0FVdRxuerIPZinKGwSmMIn7ktcHCDyiVrpRUwCfhAuN3FjRiXJKXLC_vc