Hønsehauk

Kartlegging av hønsehauk i Buskerud


Rovfuglgruppa driver ikke noe fylkesdekkende kartlegging av hønsehauk.
Flere av gruppas medlemmer har imidlertid fulgt opp hønsehaukreir i
varierende omfang i ulike områder i Buskerud. Thor Erik Jelstad har i en
årrekke fulgt hønsehauken i midtfylket og har samlet inn et stort
materiale. I 2009 utga rovfuglgruppa en rapport med resultater fra denne
kartleggingen for perioden 2000-2009. Rovfuglgruppa startet i 2010 et
samarbeid med Universitet for miljø- og biovitenskap i forbindelse med
et forskningsprosjekt de driver.