Høring av forslag om vern av skog

NiB har sendt et skriv til Fylkesmannen med merknader til høringen om vern av skog

Dokumentet kan lastes ned fra rammen til høyre.