Høring: Forslag til forskrift om jakt- og fangsttider 2022 – 2028

Bakgrunnen for vår uttalelse er lang jakttid for elg, innført i 2018.

Les høringsuttalelsen her: