Høring – forslag til Regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell.

Naturvernforbundet i Buskerud har laget en høringsuttalelse til regionplan for Norefjell – Reinsjøfjell

Høringsuttalelsen kan lastes ned fra rammen til høyre.