Høring om vannscooter

Regjeringen ønsker å endre dagens forskrift for vannscootere og likestille disse med andre fartrøytyper. Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening har skrevet høringssvar der man argumenterer mot dette.

Det viser seg også at et stort flertall av Norske kommuner er negative til å endre forskriften:

http://www.norskfriluftsliv.no/75-prosent-av-norske-kommuner-negativ-til-regjeringens-vannscooter-forslag/

Høringsuttalelser fra Naturvernforbundet og NOF kan lastes ned i rammen til høyre.