Høringsinnspill Skogområder

NiB har sendt høringsinnspill til Fylkesmannen i Buskerud angående verneforslag for 9 skogområder i Buskerud

Det er svært positivt at det planlegges økt skogvern i Buskerud og NiB stiller seg fullt ut bak tiltaket.
Les hele høringsinnspillet her.