Høringsinnspill til Forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

NiB har sendt et høringsinnspill til Forvaltningsplanen

NiB er kritiske til at høringsutkastet foreslår for mange løypetraseer samt restaurering av bygninger som ikke var i bruk på vernetidspunktet.
Videre er det foreslått for få tiltak og prioriteringer av å sikre og forsterke naturskogverdiene. Den skisserer heller ingen plan for å fjerne ulovlige inngrep. Dagens styre bør forsterkes av medlem med biologisk kompetanse som ikke har egeninteresse i området.

Hele innspillet er vedlagt