Høringssvar kommunedelplan for Tempelseter – Djupsjøen – Eggedal

NiB vurderer planens utbyggingsområder mht. natur og landskap

Høringssvaret kan lastes ned fra rammen til høyre.