Høringsuttalelse Buskerudbyen

Buskerudbyen er et samarbeidsprosjekt for å møte økt befolkningsvekst på en effektiv og bærekraftig måte, og for å gi næringslivet gode vekstmuligheter.

Naturvernforbundet i Buskerud har sendt en høringsuttalelse i forbindelse med planarbeidet.