Høringsuttalelse Eggedal renseanlegg

Større utslipp kan forurense vernet elv Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) frykter at planlagt større utslipp fra sterkt utvidet renseanlegg i Eggedal kan påvirke Simoa og Solevatn naturreservat negativt. Sigdal kommune legger påfallende «snille» tall til grunn for tekniske beregninger og legger heller ikke opp til overvåking av vannkvaliteten og økologien vassdraget. Simoa (inkl Eggedøla og Storelva) ble vernet i 1973. NiB ber fylkesmannen om å stille en rekke strenge krav ved en eventuell utslippstillatelse.

Naturvernforbundet i Buskerud har idag sendt en høringsuttalelse til Sigdal kommune