Høringsuttalelse for ny RV35 Hokksund-Åmot-Jevnaker

Naturvernforbundet i Buskerud har avgitt høringsuttalelse til Statens vegvesen vedrørende KVU for ny RV35.

Les uttalelsen her