Høringsuttalelse Godfarfoss

NiB sendte i juni 2012 en høringsuttalelse i forbindelse med konsesjonssøknad for utbygging av Godfarfoss

Naturvernforbundet i Buskerud fraråder at det innvilges konsesjon for å bygge ut Godfarfoss til kraftformål.