Høringsuttalelse mot diskogolfbane i naturområde i Svelvik

Naturvernforbundet i Buskerud sammen med BirdLife Buskerud protesterer i sin uttalelse mot bygging av diskogolfbane i en fin naturskog. Det skal ikke kunne gis dispensasjon fra kommuneplanen til bygging av et slikt anlegg i dette naturområdet.

Martin Lindal

Vi mener at det ikke vil være mulig å unngå å ødelegge de sammenhengende naturverdiene i denne «hundremeterskogen» dersom anlegges bygges. Både bunnvegetasjon, trær, insekter, fugl og dyr vil påvirkes negativt. Området er av typen «gammel furuskog med gamle trær». Skal disse felles for å bygge et slikt anlegg?

Nei!

Les hele uttalelsen nedenfor.