Høringsuttalelse ny brannstasjon Ringerike

Naturvernforbundet i Hole og Ringerike har levert høringsuttalelse til plan om ny brannstasjon på Hvervenmoen. Planområdet ligger innenfor kartlagt friluftsområde, og inkluderer naturområder med høy og svært høy verdi.

Høringsuttalelsen finner du i lenke nedenfor