Høringsuttalelse små renseanlegg

Naturvernforbundet i Drammen ser meget positivt på at det utarbeides og vedtas felles forvaltningsforskrift av enkeltutslipp under 50 personekvivalenter og etableres et felles prosjektkontor med dette som spesialområde.