Høringsuttalelse til detaljregulering av Engene industriområde

Reguleringsplanen for Chemring Nobel AS sitt industriområde på Engene ved Sætre har store negative konsekvenser for natur- miljø og friluftsliv