Høringsuttalelse til E134 Dagslett-E18

NiHR tilrår at Vikerkorridoren velges som ny forbindelse mellom E134 i Asker og E18 i Lier.