Høringsuttalelse til Forslag til kommunedelplan for Vegglifjell.

NiB har kommet med en høringsuttalelse til kommunedelplanen for Vegglifjell

Uttalelsen kan lastes ned fra rammen til høyre.