Høringsuttalelse til kommuneplan i Flå

Forum for Natur og Friluftsliv i Buskerud (FNF) har kommet med et høringssvar på forslaget om utbygging av et stort hytteområde rundt Turufjell – Veneli – Vassfaret

Konklusjonen i høringsuttalelsen er som følger:

Den planlagte utbyggingen vil ha svært negativ effekt på sammenhengende uberørte områder med skog, myr og gammel fjell/myr-furuskog og være til stor skade for områdets flora og fauna. Denne fragmenteringen vil også gjøre ubotelig skade på det store og nesten uberørte lanskapet inn mot det sagnomsuste Vassfaret. Landskapskarakteren vil endres betraktelig og friluftslivet vil miste et av de siste «uberørte» områdene som gjenstår i Buskerud.
 

Hele høringsuttalelsen finnes i boksen til høyre.

NiB er en del av FNF og har bidratt til høringsuttalelsen.