Høringsuttalelse til Nore og Uvdal kommunedelplan Øst

NIB har kommet med innspill til kommunedelplan for Nore og Uvdal.

Naturvernforbundet i Buskerud (NiB) ønsker med dette å komme med innspill til kommunedelplan for Nore og Uvdal Øst, med høringsfrist 1.11.2013. Vi håper at våre innspill blir tatt inn i prosessen og tatt hensyn til, da vi mener momentene vi framsetter er viktige for å forbedre planen mht. at den skal oppfylle de formål og krav en god og balansert arealforvaltning bør ha