Høringsuttalelse til planprogram for Gullaug

Naturvernforbundet i Lier uttaler seg til planprogram for Gullaug.

Naturvernforbundet i Lier ber om at fokus på naturvern, livskvalitet og jordvern erstatter mye av det overdrevne fokuset på samfunnsøkonomi, levestandard og utbyggers økonomiske utbytte i planarbeidet. Naturvernforbundet i Lier finner det derfor betimelig å minne om at unnlatelser er politisk like relevant som klart synlige aktiviteter.