Høringsuttalelse til reguleringsplan for Hurum pukkverk

Utvidelsen av pukkverket på Husebykollen truer verneverdig skog og kulturminner.