Høringsuttalelse til temaplan for næring i Asker kommune

Temaplanen for næring legger opp til massiv nedbygging av natur. Planen viser også at den høye andelen arbeidsreiser inn og ut av kommunen skaper store problemer for miljø og samferdsel.