Høringsuttalelse vedrørende kommunedelplan for Norefjell 2019-2035

NiB har laget en høringsuttalelse for utbyggingsplanene på Norefjell

Høringsuttalelsen kan lastes ned fra rammen til høyre.