Høringsuttalelse vedrørende ny riksvei 35 gjennom Øvre Eiker

Naturvernforbundet i Eiker har laget en høringsuttalelse til planprogrammet vedrørende ny riksvei 35 gjennom Øvre Eiker.

Høringsutalelsen tar for seg planen om en ny firefelts motorvei fra Hokksund til Åmot.

Konklusjonen er at Naturvernforbundet primært ønsker en mindre utbedring av dagens vei. Alternativt må andre og mindre miljøbelastende løsninger utredes hvis det skal bygges ny veg.

Hele høringsuttalelsen finnes i boksen til høyre.