Høringsuttalelser til reguleringsplan for Turufjell

Norsk Friluftsliv og FNF har laget høringssvar til områdereguleringsplanen for Turufjell i Flå kommune

Både FNF og Norsk Friluftsliv mener at konsekvensutredningen som er gjort ikke holder mål. Det påpekes også at kummunen ikke følger plan- og bygningslovens krav til medvirkning fra enkeltpersoner og organisasjoner. I tillegg settes det spørsmålstegn ved at et ikke-eksisterende firma står som oppdragsgiver i planbeskrivelsen og konsekvensutredningen.

Høringsuttalelsene kan lastes ned fra rammen til høyre.