Horndykker i Buskerud 2019-2020

Rapporten fokuserer på hekkeforekomsten av horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud i 2019 og 2020, men tar også med noen data fra vår- og høstfunn i fylket fra AO (Artsobservasjoner for fugl). Fra november 2015 er horndykker rødlistet i kategorien VU (sårbar) på den norske rødlista for arter (Henriksen & Hilmo 2015).

I Buskerud varierte antall par med unger mellom 4-6 i perioden 2010-2018. Ungeproduksjonen varierte i samme periode mellom 6-13 (Breiehagen & Furuseth 2019). I Øvre Hallingdal ble det registrert 5 par med 10 unger totalt i 2019 og 4 par med 6 unger totalt i 2020. Det er ønskelig å fortsette årlige undersøkelser av arten i Buskerud, da hekkepopulasjonen i Nord-Norge har gått svært mye tilbake de siste 10-årene av uvisse grunner.

Rapporten kan lastes ned fra rammen til høyre.