Horndykker i Buskerud

Rapport med resultater fra kartlegging av hekkebestanden til horndykker i Buskerud

Picasa

Rapporten fokuserer på hekkeperioden av horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud i 2016, men tar også med noen data om vår- og høstforekomsten i fylket fra AO (Artsobservasjoner for fugl).

Fra november 2015 er horndykker rødlistet i kategorien VU (sårbar) på den norske rødlista for arter (Henriksen & Hilmo 2015).

Totalt ble det funnet 6+ (7) hekkende par i Øvre Hallingdal i 2016, men ungeproduksjonen var bare på 6+ unger. I perioden 2012-2015 varierte antall hekkende par mellom 4-6 og ungeproduksjonen mellom 6-13 unger