Høyres retrett.

Nyheten om at Høyre har gjort helomvending i spørsmålet om bypakka slo ned som ei bombe i Drammen.Mye tyder på at valgtaktiske hensyn har vært avgjørende for beslutningen. Det er ikke mer enn et år siden at Høyre og Ap. sto saman på pressekonferanse og var strålende fornøyd, fordi de var blitt enige om den dyreste pakkevarianten – til 14,4 mrd.: Alternativet til bypakke og bommer er kø, kork og kaos, var budskapet den gang. Nå er alt dette glemt. Neste valg og politiske taburetter ser ut til å være viktigere. Nå begynner Krf og Ap også å lure på om de tør å stå på vedtaket.

Rundt omkring i verden blir det satt nye varmerekorder, og isen smelter både i nord og sør. Klimaendringene kommer fortere  enn selv de  største pessimistene trodde for få år siden. Mer enn noen gang trenger vi politikere som kan se  lenger enn neste valg, og som tør å gjøre upopulære vedtak.  Skal vi nå klimamåla, må det gjøres tiltak. Det såkalte  “grønne skiftet” kommer ikke rekende på ei fjøl,  alle må ta et tak.

Det er ingen som ønsker bommer for å plage folk, men prinsippet om at forurenser betaler er rettferdig.  Inntektene skal blant anna brukes til å styrke kollektivtrafikken, og bedre forholda for syklistene. Det skal bli flere sykkelveier , billigere buss, og flere bussavganger. Det vil føre til at flere velger bort bilen, som igjen vil føre til mindre kø, mindre utslepp, og et bedre bymiljø. Med den forurensa lufta vi har i Drammen, vil tiltak mot bilisme være bra for folks helse!

Høyre bruker argumentet om at bommene rammer urettferdig. Mange må bruke bil, og har dårlig råd. Dersom det er bekymringa, kan dette ordnes med et fond fra inntektene, som kan tilbakeføres til disse etter en søknad. Da vil svake grupper slippe å bli utpekt som ansvarlige for Høyres mangelfulle klimapolitikk, og vi beholder Buskerudpakke II. Det er til beste for barn og unge som skal leve vidare etter at dagens beslutningstakere har sagt takk for seg.  

 

Natur og Ungdom  – Luna Kjærstad Askim.
Besteforeldrenes Klimaaksjon Drammen – Elisabeth Briseid.
Naturvernforbundet i Drammen  – Astrid Liv Busengdal.
Naturvernforbundet i Buskerud – Martin Lindal.