Hvordan ivareta krav etter Naturmangfoldloven

Forum Finnemarka 14. oktober holdt styreleder Erik et innlegg. I møtet ble partene utfordret av Viken fylkeskommune og turistforeningen (DOT) til å gi innspill til ”Prosjekt Friluftslivets ferdselsårer”.

Se hele presentasjonen her:

Vårt innspill: