Ikke jakt på gaupe i region 2 til vinteren

Gaupebestanden er skutt knallhardt ned i strid med Stortingets vedtak, og rovdyrnemnda i region 2 – Buskerud, Telemark, Vestfold og Aust-Agder – har vedtatt å ikke åpne for kvotejakt på gaupe i 2018.

Se vedtaket her:

https://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Miljo-og-klima/Rovvilt/Apner-ikke-for-kvotejakt-pa-gaupe-i-2018/

At gaupejakta avlyses er svært gledelig, men også helt nødvendig tiltak for å bygge opp en unødvendig hardt nedskutt gaupebestand i regionen, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.  

I Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Buskerud (rovviltregion 2) avlyses gaupejakt i 2018 fordi rovdyrnemnda har tillatt så høye kvoter i de foregående årene at bestanden er skutt ned langt under det målet Stortinget faktisk har vedtatt for regionen.

Det er en svært trist bestandsutvikling for gaupe både nasjonalt og i denne regionen. Gaupa er faktisk flyttet fra status sårbar (Norsk rødliste 2010) til sterkt truet (Norsk rødliste 2015) pga. meget sterk nasjonal bestandsnedgang.

Dette har skjedd fordi rovdyrnemndene har gitt alt for høye kvoter uten å ta hensyn til:

Forsinket respons i bestanden.

Kvoter tar ikke med naturlige svingninger.

For hard avskyting mange år på rad.

Nemnda har drevet mer med politisk forvaltning enn fagbasert forvaltning av gaupa i regionen. De har ikke hørt tilstrekkelig på faglige råd og biologiske anbefalinger.

Dette fører til en dårlig og svært uheldig effekt, der bestanden nå er skutt ned langt under Stortingets vedtatte bestandsmål. Og den har ligget langt under vedtatt bestandsmål de siste fem årene!!

Dette gjelder både nasjonalt og i mange regioner, bl.a. i region 2. Rovdyrnemndene , inkludert nemnd 2 har med andre ord forvaltet gaupa i Norge i strid med Stortingets vedtatte politikk! Dette er svært alvorlig, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet. Det er nå femte året på rad at bestanden ligger langt under Stortingets vedtatte målsetting.

Naturvernforbundet advarte nemnda i region 2 om dette i flere år fordi de vedtok alt for høye kvoter, langt over faglig anbefaling. Våre klager førte ikke fram, men nå er det tydelig at våre forslag med mer forsiktig og jevnere uttak hadde vært fornuftig, og nødvendig for å unngå en kraftig forsinket bestandsnedgang slik regionen nå opplever.

Det er gledelig men også helt nødvendig at region 2 nå avlyser gaupejakta for 2018. Dette er et alvorlig signal om tilstanden for gaupe både i regionen og i Norge, men det er også et kraftig varsko om feil forvaltning, sier Arnodd Håpnes.

Dette viser også at politiske satte kvoter fører til dårlig naturforvaltning. Vi mener rovdyrforvaltningen må underlegges en langt mer fagbasert forvaltning enn i dag. Nå ligger både bjørn-, gaupe- og jervbestanden langt under det vedtatte målet som Stortinget har satt. Nemndene er ikke i stand til å følge opp Stortingets vedtatte bestandsmål, noe gaupeutviklingen i region 2 er et sørgelig bevis på. Det må nå få konsekvenser fordi det viser at den regionale rovdyrforvaltningen er feilslått, konkluderer Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.